<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   „МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен” ООД разполага с водещата в централна и северна България Клиника по ортопедия и травматология. В нея се извършват гръбначна хирургия, артроскопска хирургия и детска ортопедия.

  Наборът от всичката необходима и модерна апаратурата ни прави пълноценни, за да помагаме на лекари и пациенти с пълна и качествена диагностика, която е необходима за благоприятния ход на лечението на дадено заболяване.
МБАЛ Свети Панталеймон Плевен
МБАЛ Свети Панталеймон Плевен