<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   Целта е, да бъдат представени различни аспекти от развитието на българската архитектура, строителство и строителен мениджмънт. Приоритетно - специализирани фирми в  инженеринга  на иновативни строителни решения, както и компании, които ползват съвременни технологии, висококачествени материали, стремят се към оригинални решения и авангарден дизайн.
   По този начин ще бъдем в помощ и на инвеститорите във взимането на правилните архитектурно- строителни и финансови решения.

Архитектура и строителство
Архитектура и строителство
Архитектура и строителство Архитектура и строителство
  Духовната и материална култура в нейното развитие винаги намират израз в архитектурата и тя става част от обществените промени. Едновременно промените в социалната среда се отразяват в общественото строителство, което реализира неговите потребности. Ето защо можем да разглеждаме архитектурата като обективен източник при разглеждане на развитието на структурата на обществото.

  "Великите нации пишат своите автобиографии в три ръкописа - книгата на делата им, книгата на словата им и книгата на изкуствата им. Не можем да разберем нито една от тези книги, ако не прочетем и другите две, но единствената, която заслужава доверие, е последната."
                                                                                                                                                                                                            Джон Ръскин

ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО АД
Акционерно дружество МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ИСА 2000" ЕООД - град София
ИНОКС ИНЖЕНЕРИНГ ПСП ООД
„Ал Системс” ЕООД – София, Перник, България