<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
  Антибиотик-Разград АД е мажоритарен собственик на Балканфарма - Разград АД - фармацевтичен завод с над 50 годишна история в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение. Заводът разполага с мощности за производство на капсули и таблети, течни стерилни и сухи инжекционни форми, както и с мощност за  производство на лиофилни субстанции. Притежава необходимите лицензии за производство и сертификати за Добра производствена практика.
БАЛКАНФАРМА  Разград
БАЛКАНФАРМА  Разград