<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   БИГ АД е 100% частно акционерно дружество.  Дейността му е насочена към иновациите и високите технологии. БИГ АД има инженерингово звено и производствена база. Партньори са американски, европейски, руски и български компании, лидери в автомобилната, отбранителната и други индустрии. Дружеството има голям опит в създаване на иновационни продукти. Компанията предлага затворен цикъл за разработване на изделия - от концептуалният дизайн до серийно им производство.
Българска Индустриална Група АД
Българска Индустриална Група АД