<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   Химическата промишленост наред с машиностроенето е най-високотехнологичния и прогресивен отрасъл. Тя е център на световната икономика, преобразувайки суровини /нефт, природен газ, въздух, вода, метали, минерали и др./ в повече от 70 000 продукта. Химическата промишленост е отрасълът, в който най-много намират приложение новите научни постижения.
  От развитите на отрасъла зависи развитието на всички останали отрасли, А РАЗВИТИЕТО НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗАВИСИ ОТ ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ.

БАЛКАНФАРМА  Разград

„ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
„САНИТАПЛАСТ” АД - Велики Преслав, България
Химическа промишленост
Химическа промишленост
Мебели и интериорен дизайн Мебели и интериорен дизайн