<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   Инертстрой-Калето АД, Мездра, е основано през 1997 г. като РМД след приватизацията на бившето държавно предприятие „Калето”. През 2002 г. фирмата е изкупена от настоящите й собственици, които развиват дружеството и го превръщат в една от големите фирми в региона.

   За десет години Интерстрой-Калето АД става най-конкурентното предприятие в бранша в Северозапада. Фирмата е сред най-добре оборудваните за строителство, добив на инертни материали, производство на бетон и бетонени изделия, както и строителство от всякакво естество - хидротехническо, гражданско, промишлено, ниско и високо.

Инертстрой-Калето АД - 2013
ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО АД