<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   България е с идеално географско положение, даващо възможност за лесен достъп до пазарите в Европа, Русия, страните от ОНД, Турция и Близкия Изток. Обстоятелството, че сме членове на Европейския съюз ни дава възможност  и ние да изповядваме идеята му за свободно движение на блага. Без качествена логистика и транспорт няма да има най-важното за всеки един отрасъл, за всяка една просперираща бизнес компания - достигането до външните пазари.


Тия Логистикс - България

Логистика
Логистика