<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
   Машиностроенето е структуроопределящ отрасъл на промишлеността и негова база за развитие, защото произвежда разнообразни машини, уреди и апарати за всички стопански отрасли, както и за бита на хората. Затова се смята, че от развитието на отрасъла зависи цялостното развитие на България.
   През последните години се разшири частния сектор в отрасъла, като се промени ориентацията на пазарите. ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ.


Българска Индустриална Група АД

„ТАШЕВ - ГАЛВИНГ” ООД
Машиностроене
Машиностроене