<<<  ALL RIGHTS RESERVED Designed and Produced by Polidesign Ltd.  >>>


КАРТА НА САЙТА
В НАЧАЛОТО
RSS DIRECT TV
  Дружеството е правоприемник на Комбината за производство и преработка на птиче месо и яйца, който стартира своята дейност през 1964 година, когато е заредена първата партида еднодневни пилета за подрастващи стокови носачки. С напълно затворен цикъл за производство на стокови носачки Птицекомбинатът влиза в експлоатация през 1969 година. През годините дейността на дружеството се развива, извършват се редица структурни и производствени промени.

  Цялостната дейност на дружеството се осъществява чрез затворен цикъл на производство с изключение на вноса на еднодневни разплодни пилета от най-високо продуктивни хибриди "ISABROWN" от ISA-Institut De Selection Animal-Франция, "BOVANS GOLDLINE" от Hendrix Poultry Breeders B.V.-Холандия и "HYBRO PN" от Hybro B.V.-Холандия.
"Яйца и птици - ЗОРА" АД - България
"Яйца и птици - ЗОРА" АД - България